Výtvarná dílna

Výtvarné dílny pro nejmenší děti se budou konat jednou měsíčně v pondělí v odpoledních hodinách.

Tato dílna je určena pro děti již od jednoho roku, které si s pomocí rodičů či starších sourozenců mohou vyrobit krásné výtvory. Tematicky se snažíme mapovat celý rok. Máte se na co těšit. Vstupné je 20 Kč za dítě.

Naplánované výtvarné dílny najdete v přehledu akcí.