První schůzky

Ter­mí­ny prv­ních schůzek ve škol­ním roce 2017/18 zatím nejsou zná­mé.

To, zda vám bude akti­vi­ta vyho­vo­vat, si může­te ově­řit na prv­ních dvou hodi­nách, kte­ré máte zdar­ma a absol­vu­je­te je bez závaz­ku.