První schůzky

Prv­ní / infor­mač­ní schůz­ky jed­not­li­vých zájmo­vých útva­rů ve škol­ním roce 2017/18 pro­běh­nou v těch­to termínech:

Taneční

Dan­ce AerobicÚt, 19. 9. 2017, 15:00, SVČ
Gre­atčát­ka BabyÚt, 19. 9. 2017, 16:00, SVČ
Gre­atčát­kaPo, 18. 9. 2017, 16:00, SVČ
Gre­atča­taÚt, 19. 9. 2017, 17:00, SVČ
Gre­at JuniorPo, 18. 9. 2017, 18:00, SVČ
Ori­en­tál­ní tanecPá, 22. 9. 2017, 16:30, SVČ
Pro­gGre­at ShowPo, 18. 9. 2017, 18:00, SVČ
Pro­gress BabyÚt, 19. 9. 2017, 17:00, SVČ
Pro­gress MiniPo, 18. 9. 2017, 16:30, SVČ
Pro­gress JuniorPo, 18. 9. 2017, 18:00, SVČ
Pro­gressSt, 20. 9. 2017, 18:30, SVČ
Pro­gGre­at PlusÚt, 19: 9. 2017, 18:30, SVČ

Folklórní

Male­ní­ček + MažoretkyČt, 21. 9. 2017, 16:30, SVČ

Sportovní

Dět­ská jógaÚt, 19. 9. 2017, 15:30, SVČ
Horo­lez­ciPá, 29. 9. 2017, 16:00, hala SŠE
Spor­ťáč­ciSt, 20. 9. 2017, 16:00, SVČ

Přírodovědné a výtvarné

Malý vědecČt, 21. 9. 2017, 16:00, SVČ
Tvo­ři­vá díl­na pro mladéSt, 27. 9. 2017, 16:30, SVČ
Vel­ký vědecÚt, 19. 9. 2017, 16:30, SVČ

Rodinné centrum Stonožka

Cvi­če­ní rodi­čů s dět­mi 1Út, 19. 9. 2017, 08:30, SVČ
Cvi­če­ní rodi­čů s dět­mi 2Út, 19. 9. 2017, 10:00, SVČ
Hlí­dá­ní dětílze vyu­ží­vat od 4. 10. 2017

Ostatní

Agi­li­tyÚt, 19. 9. 2017, 17.00, SVČ
Aka­de­mieÚt, 12. 9. 2017, 16:30, KD Echo
Cvi­če­ní s Gab­čou a MíšouÚt, 21. 9. 2017, 19:00, SVČ
Cvi­če­ní kon­dič­ní s mož­nos­tí hlí­dá­ní dětíSt, 20. 9. 2017, 09:00, SVČ
Cvi­če­ní rehabilitačníÚt, 3. 10. 2017, 15.00 / 16.00, SVČ
Cvi­če­ní seniorůPo, 18. 9. 2017, 09:00, SVČ
Kurz ang­lic­ké­ho jazy­ka pro všech­ny úrov­ně (začá­teč­ní­ci, mír­ně pokro­či­lí, konverzace)Po, 2. 10. 2017, 18:00, SVČ
Kurz němec­ké­ho jazy­ka pro začátečníkySt, 20. 9. 2017, 19:00, SVČ
Indi­vi­du­ál­ní hodi­ny němec­ké­ho jazykaDle doho­dy
Logi­kaPo, 2. 10. 2017, 17:00, SVČ

To, zda vám bude akti­vi­ta vyho­vo­vat, si může­te ově­řit na prv­ních dvou hodi­nách, kte­ré máte zdar­ma a absol­vu­je­te je bez závazku.