Propozice k soutěžím

V prů­bě­hu roku zde nalez­ne­te pod­kla­dy k růz­ným soutěžím.

Taneč­ní sou­těž Lipen­ská hvězda se v letoš­ním roce  nekoná.