Projekt MAS – Letní příměstské tábory

Projekt je realizován v období od 1.1.2018 do 31.12.2020 a je určen pracujícím rodičům, rodičům vracejícím se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, rodičům, kteří jsou evidování na Úřadu práce a zaměstnání si hledají nebo studujícím rodičům včetně rekvalifikačních kurzů.

Klíčové aktivity: Příměstské tábory zajišťující péči o děti předškolního a školního věku o letních prázdninách. Jedná se o příměstské tábory Střediska volného času v Lipníku nad Bečvou. Tábory probíhají ve všední den, tedy tehdy, kdy jsou rodiče dětí v zaměstnání a potřebují zajistit péči o děti. Aktivita začíná vhodným výběrem pečujících osob a nákupu potřebného materiálního vybavení táborů. Vybavení souvisí s celodenní péčí o děti a zajištěním kvalitního programu. Program tábora je sestaven na základě potřeb dětí a zahrnuje různorodé aktivity – soutěže, hry, poznávací, hudební, pohybové a výtvarné činnosti, odpočinek, pobyt venku, promítání filmů, apod. O děti se starají pečující osoby, které připravují programovou náplň, mají nad dětmi dohled a řeší případné výchovné problémy.

Pokud chcete být začleněni do tohoto projektu a využít dotovanou cenu tábora, vaše trvalé bydliště se musí nacházet v některé z 32 obcích spolku MAS Moravská brána, z.s.

Podle nových pravidel mohou být do projektu začleněni i rodiče dětí, kteří mají pracovní vazbu na MAS Moravská brána, z. s.. To znamená, že trvalé bydliště mají jinde, ale v některé z 32 obcí spolku MAS Moravská brána, z. s. pracují. 

MAS Moravská brána, z. s. je zapsaný spolek, který působí v jihovýchodním cípu Olomouckého kraje, mezi městy Přerov a Hranice, na území tří mikroregionů Lipensko, Pobečví a Záhoří-Helfštýn. Jedná se o celistvé území 32 obcí s přirozeným centrem, městem Lipníkem nad Bečvou. Podrobný seznam obcí naleznete ZDE

Pro začlenění do projektu jsou potřebné tyto dokumenty:

Podepsaná přihláška na tábor – nejlépe oběma rodiči.

Musí být originál. Ke stažení ZDE.

Potvrzení o zaměstnání či evidenci na ÚP od obou rodičů.

Musí být originál a potvrzení nesmí být starší dvou měsíců než je datum zahájení tábora. Vypisuje se jednou na všechny tábory, které dítě v roce 2019 navštíví.

Potvrzení ke stažení zde:

Pokud je rodič zaměstnancem, potvrzení získá na mzdové účtárně.
Pokud je rodič OSVČ, potvrzení o zaměstnání si může potvrdit sám, pokud vlastní razítko.
Osoba OSVČ si nechá na OSSZ potvrdit, že má uhrazené sociální pojištění, ke stažení ZDE nebo sám vyplně čestné prohlášení o bezdlužnosti, ke stažení ZDE.

Pokud je dítě ve výlučné péči jednoho z rodičů, přinese rodič čestné prohlášení. Formulář ke stažení ZDE.

Monitorovací list od obou rodičů

Musí být originál. Monitorovací list stačí vypsat jednou za celé léto, i když dítě navštíví více táborů.

Smlouva o poskytování služeb péče o děti

Vypisuje se jednou na celé léto, jen se zaškrtne počet táborů.