Projekt MAS – Letní příměstské tábory

Projekt je realizován v období od 1.1.2018 do 31.12.2020 a je určen pracujícím rodičům, rodičům vracejícím se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, rodičům, kteří jsou evidování na Úřadu práce a zaměstnání si hledají nebo studujícím rodičům včetně rekvalifikačních kurzů.

Klíčové aktivity: Příměstské tábory zajišťující péči o děti předškolního a školního věku o letních prázdninách. Jedná se o příměstské tábory Střediska volného času v Lipníku nad Bečvou. Tábory probíhají ve všední den, tedy tehdy, kdy jsou rodiče dětí v zaměstnání a potřebují zajistit péči o děti. Aktivita začíná vhodným výběrem pečujících osob a nákupu potřebného materiálního vybavení táborů. Vybavení souvisí s celodenní péčí o děti a zajištěním kvalitního programu. Program tábora je sestaven na základě potřeb dětí a zahrnuje různorodé aktivity – soutěže, hry, poznávací, hudební, pohybové a výtvarné činnosti, odpočinek, pobyt venku, promítání filmů, apod. O děti se starají pečující osoby, které připravují programovou náplň, mají nad dětmi dohled a řeší případné výchovné problémy.

Pokud chcete být začleněni do tohoto projektu a využít dotovanou cenu tábora, vaše trvalé bydliště se musí nacházet v některé z 32 obcích spolku MAS Moravská brána, z.s.

MAS Moravská brána, z. s. je zapsaný spolek, který působí v jihovýchodním cípu Olomouckého kraje, mezi městy Přerov a Hranice, na území tří mikroregionů Lipensko, Pobečví a Záhoří-Helfštýn. Jedná se o celistvé území 32 obcí s přirozeným centrem, městem Lipníkem nad Bečvou. Podrobný seznam obcí naleznete zde

Pro začlenění do projektu jsou potřebné tyto dokumenty:

Podepsaná přihláška na tábor – nejlépe oběma rodiči.

Musí být originál. Ke stažení zde.

Potvrzení o zaměstnání či evidenci na ÚP od obou rodičů.

Musí být originál. Potvrzení ke stažení zde:

MAS – Potvrzení o pracovněprávním vztahu ( zaměstnanec nebo OSVČ)
MAS – Potvrzení o studiu či účasti na rekvalifikaci
MAS – Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce

Pokud je rodič zaměstnancem, potvrzení získá na mzdové účtárně.
Pokud je rodič OSVČ, potvrzení o zaměstnání mu potvrdí buď OSSZ, nebo si může potvrdit sám, pokud vlastní razítko. Je dobré dodat kopii živnostenského oprávnění, ale není nutné.
Osoba OSVČ musí donést z ČSSZ potvrzení, že má uhrazené sociální pojištění.

Monitorovací list od obou rodičů.

Musí být originál. Pokud máte více táborů, je dobré si Monitorovací list vyplnit tolikrát, kolik máte táborů. Vyplnit zde i na místě. Ke stažení zde: MAS – Monitorovací list podpořené osoby

Smlouva o poskytování služeb péče o děti

Vyplnit lze i na místě. Ke stažení zde: Smlouva o poskytování služeb péče o dítě