Zájmové útvary

U zájmo­vých útva­rů s * je mož­né zakou­pit per­ma­nent­ku 600 Kč /10 vstu­pů, u zájmo­vých útva­rů s ** zakou­pe­ní per­ma­nent­ky 2500 Kč / 10 lek­cí

Mož­nost čer­pá­ní sle­vy na oso­bu:
Prv­ní při­hláš­ka (roč­ní zápis­né) – plná cena, kaž­dá dal­ší – sle­va 100 Kč, nevzta­hu­je se na per­ma­nent­ky a Aka­de­mii III. věku.

Taneční

NázevDopo­ru­če­ný věkVedou­cíTer­mín schůzekMís­to koná­ní
Gre­atčát­ka Baby3 - 5 letJ. Špuna­ro­vá,
V. Bělo­houb­ko­vá
ČT 16:30 - 17:30SVČ
Gre­atčát­ka6 - 8 letM. Vít­ko­vá,
G. Vybí­ra­lo­vá
PO 16:00 - 17:30,
ST 16:00 - 17:00
SVČ
Gre­atča­ta8 - 11 letV. Zim­me­ro­vá,
A. Lívo­vá
ÚT 17:00 -18:30,
16:00 -17:30
SVČ
Gre­at Juni­or12 - 15 letP. Zim­me­ro­vá,
M. Rakov­ská
PO 17:30 - 19:00,
ČT 17:30 - 19:00
SVČ
Pro­gGre­at Showod 15 letP. Zim­me­ro­vá,
V. Bon­ko­vá
PO 19:00 - 20:30,
17:30 - 19:00
SVČ
Pro­gGre­at Plusod 22 letV. Zim­me­ro­váÚT 18:30 - 20:00
19:00 - 20:30
SVČ
* NOVĚ * Dan­ce aero­bic7 - 14 letV. Zim­me­ro­váÚT 15:30 - 16:30SVČ
Pro­gress Baby5 - 8 letLe. Pecho­vá,
M. Zele­na­y­o­vá
ÚT 17:00 - 18:00,
17:30 - 18:30
SVČ
Pro­gress Mini6 - 11 letL. Bara­no­vá,
T. Dvor­ská
PO 16:30 - 18:00,
ST 17:00 - 18:30
SVČ
Pro­gress Juni­or11 - 15 letLu. Pecho­vá,
H. Pospí­ši­lo­vá
PO 18:00 - 19:30,
ST 17:00 -18:30
SVČ
Pro­gressod 15 letLu. Pecho­vá,
L. Bara­no­vá
ST 18:30 - 20:00 -
1x za 14 dní
18:30 - 20:30
SVČ
Ori­en­tál­ní tanecneo­me­ze­noZ. Kolá­řo­vá 16:30 - 17:30SVČ

Folklórní

Název Dopo­ru­če­ný věkVedou­cí krouž­kuTer­mínMís­to
Male­ní­ček + Mažo­ret­kyod 4 letM. Matuš­ko­vá,
K. Kohout­ko­vá
ČT 16:30 - 19:30SVČ

Sportovní

Název Dopo­ru­če­ný věkVedou­cí krouž­kuTer­mínMís­to
Dět­ská jóga5 - 9 letbude upřes­ně­noÚT 15:30 - 16:30SVČ
Horo­lez­ciod 10 letZ. Hra­di­lo­vá,
D. Sla­vo­tín­ko­vá
bude
upřes­ně­no
Hala SŠE
* NOVĚ *Spor­ťáč­cibude upřes­ně­noM. Matuš­ko­váST 16:00 - 17:00SVČ

Přírodovědné a výtvarné

Název Dopo­ru­če­ný věkVedou­cí krouž­kuTer­mínMís­to
Tvo­ři­vá díl­na pro mla­dé6 - 15 letP. Krou­ti­lo­váST 17:00 - 18:30SVČ
Malý vědecod 6 letH. Kunet­ko­váČT 16:00 - 17:00SVČ
Vel­ký vědecod 7 letH. Kunet­ko­váČT 16:30 - 17:30SVČ

Rodinné centrum Stonožka

Název Dopo­ru­če­ný věkVedou­cí krouž­kuTer­mínMís­to
Cvi­če­ní rodi­čů s dět­mi 1 *7 - 18 měsí­cůV. Zim­me­ro­váÚT 8:30 - 9:15,
ČT 8:30 - 9:15
SVČ
Cvi­če­ní rodi­čů s dět­mi 2 *2 - 4 rokyV. Zim­me­ro­váÚT 9:45 - 10:30,
ČT 9:45 - 10:30
SVČ
* NOVĚ * Hlí­dá­ní dětí od 6 měsí­cůV. Zim­me­ro­váST 9:00 - 11:00
9:00 - 11:00
SVČ

Ostatní

Název Dopo­ru­če­ný věkVedou­cí krouž­kuTer­mínMís­to
Agi­li­ty *neo­me­ze­noA. Fran­ko­vi­čo­váÚT, ČT 17:00-19:00SVČ
Aka­de­mie III. věkuneo­me­ze­noM. Šulá­ko­vábude
upřes­ně­no
KD Echo
Cvi­če­ní s Gab­čou a Míšou *neo­me­ze­noM. Vít­ko­vá,
G. Vybí­ra­lo­vá
ČT 19:00 - 20:30SVČ
Cvi­če­ní kon­dič­ní s mož­nos­tí hlí­dá­ní dětí *
neo­me­ze­noP. Zim­me­ro­váST 9:00 - 10:00SVČ
Cvi­če­ní reha­bi­li­tač­ní *neo­me­ze­noV. Novot­ná1. sku­pi­na:
ÚT 15:00 - 16:00
2. sku­pi­na:
ÚT 16:00 - 17:00
SVČ
Cvi­če­ní seni­o­rů *neo­me­ze­noM. Horá­ko­váPO, ČT 9:00 - 10:00SVČ
Kurz ang­lic­ké­ho jazy­ka
pro mír­ně pokro­či­lé
neo­me­ze­noJ. HadamPO, čas bude
upřes­něn
SVČ
Kurz ang­lic­ké­ho jazy­ka
pro začá­teč­ní­ky
neo­me­ze­noJ. HadamPO čas bude
upřes­něn
SVČ
Kurz ang­lic­ké­ho jazy­ka
pro mír­ně pokro­či­lé
neo­me­ze­noJ. HadamPO čas bude
upřes­něn
SVČ
Indi­vi­du­ál­ní kurz 
němec­ké­ho jazy­ka **
neo­me­ze­noH. Kunet­ko­vádle domlu­vySVČ

Návrat na začá­tek