Zájmové útvary

U zájmo­vých útva­rů s * je mož­né zakou­pit per­ma­nent­ku 600 Kč /10 vstu­pů, u zájmo­vých útva­rů s ** zakou­pe­ní per­ma­nent­ky 2500 Kč / 10 lek­cí

Mož­nost čer­pá­ní sle­vy na oso­bu:
Prv­ní při­hláš­ka (roč­ní zápis­né) – plná cena, kaž­dá dal­ší – sle­va 100 Kč, nevzta­hu­je se na per­ma­nent­ky a Aka­de­mii.

Taneční

NázevDopo­ru­če­ný věkVedou­cíTer­mín schůzekZápis­néMís­to koná­ní
Gre­atčát­ka Baby3 - 5 letJ. Špuna­ro­vá,
V. Bělo­houb­ko­vá
ÚT 16:00 - 17:00950,- KčSVČ
Gre­atčát­ka6 - 8 letM. Vít­ko­vá,
G. Vybí­ra­lo­vá
PO 16:00 - 17:30,
od led­na + ST 16:00 - 17:00
1 300,- KčSVČ
Gre­atča­ta8 - 11 letV. Zim­me­ro­vá,
A. Lívo­vá
ÚT 17:00 -18:30,
16:00 -17:30
1 450,- KčSVČ
Gre­at Juni­or12 - 15 letP. Zim­me­ro­vá,
M. Rakov­ská
PO 17:30 - 19:00,
ČT 17:30 - 19:00
1 450,- KčSVČ
Pro­gGre­at Showod 15 letP. Zim­me­ro­vá,
V. Bon­ko­vá
PO 19:00 - 20:30,
17:30 - 19:00
1 450,- KčSVČ
Pro­gGre­at Plusod 22 letV. Zim­me­ro­váÚT 18:30 - 20:00
19:00 - 20:30
1 450,- KčSVČ
* NOVĚ * Dan­ce aero­bic7 - 14 letV. Zim­me­ro­váÚT 15:00 - 16:00950,- KčSVČ
Pro­gress Baby5 - 8 letLe. Pecho­vá,
M. Zele­na­y­o­vá
ÚT 17:00 - 18:00,
17:30 - 18:30
1 250,- KčSVČ
Pro­gress Kids8 - 11 letL. Bara­no­vá,
T. Dvor­ská
PO 16:30 - 18:00,
ST 17:00 - 18:30
1 450,- KčSVČ
Pro­gress Juni­or11 - 15 letLu. Pecho­vá,
H. Pospí­ši­lo­vá
PO 18:00 - 19:30,
ST 17:00 -18:30
1 450,- KčSVČ
Pro­gressod 15 letLu. Pecho­vá,
L. Bara­no­vá
ST 18:30 - 20:00 -
1x za 14 dní
18:30 - 20:30
1 450,- KčSVČ
Ori­en­tál­ní tanecneo­me­ze­noZ. Kolá­řo­vá 16:30 - 17:30950,- KčSVČ

Folklórní

Název Dopo­ru­če­ný věkVedou­cí krouž­kuTer­mínCenaMís­to
Male­ní­ček + Mažo­ret­kyod 4 letM. Matuš­ko­vá,
K. Kohout­ko­vá
ČT 16:30 - 19:301 450,- KčSVČ

Sportovní

Název Dopo­ru­če­ný věkVedou­cí krouž­kuTer­mínCenaMís­to
Dět­ská jóga5 - 9 letH. Kunet­ko­váÚT 15:30 - 16:30950,- KčSVČ
Horo­lez­ciod 10 letZ. Hra­di­lo­vá,
D. Sla­vo­tín­ko­vá
16:00 - 19:001 550,- KčHala SŠE
* NOVĚ *Spor­ťáč­ci4 - 7 letM. Matuš­ko­váST 16:00 - 17:00950,- KčSVČ

Přírodovědné a výtvarné

Název Dopo­ru­če­ný věkVedou­cí krouž­kuTer­mínCenaMís­to
Tvo­ři­vá díl­na pro mla­dé6 - 15 letP. Krou­ti­lo­váST 16:30 - 18:001 450,- KčSVČ
Malý vědecod 6 letH. Kunet­ko­váČT 16:00 - 17:001 100,- KčSVČ
Vel­ký vědecod 7 letH. Kunet­ko­váÚT 16:30 - 17:301 100,- KčSVČ

Rodinné centrum Stonožka

Název Dopo­ru­če­ný věkVedou­cí krouž­kuTer­mínCenaMís­to
Cvi­če­ní rodi­čů s dět­mi 1 *7 měsí­ců - 1,5 rokuH. Kunet­ko­vá (ÚT),
V. Zim­me­ro­vá (ČT)
ÚT 8:30 - 9:15,
ČT 8:30 - 9:15
1 450,- KčSVČ
Cvi­če­ní rodi­čů s dět­mi 2 *2 - 4 rokyH. Kunet­ko­vá (ÚT),
V. Zim­me­ro­vá (ČT)
ÚT 10:00 - 10:45,
ČT 10:00 - 10:45
1 450,- KčSVČ
* NOVĚ * Hlí­dá­ní dětí od 6 měsí­cůV. Zim­me­ro­váST 9:00 - 11:00
9:00 - 11:00
85,- Kč / hod.SVČ

Ostatní

Název Dopo­ru­če­ný věkVedou­cí krouž­kuTer­mínCenaMís­to
Agi­li­ty *neo­me­ze­noA. Fran­ko­vi­čo­váÚT 17:00-19:00,
ČT 17:00-19:00
600,- Kč (per­ma­nent­ka)SVČ
Aka­de­mieneo­me­ze­noM. Šulá­ko­vádle aktu­ál­ní­ho pro­gra­mu500,- KčKD Echo
Cvi­če­ní s Gab­čou a Míšou *neo­me­ze­noM. Vít­ko­vá,
G. Vybí­ra­lo­vá
ČT 19:00 - 20:301 200,- KčSVČ
Cvi­če­ní kon­dič­ní
s mož­nos­tí hlí­dá­ní dětí *
neo­me­ze­noP. Zim­me­ro­váST 9:00 - 10:00celo­roč­ně: 800,- Kč (bez hlí­dá­ní)
/ 1 000,- Kč (s hlí­dá­ním)
1 vstup: 60,- Kč (bez hlí­dá­ní)
/ 80,- Kč (s hlí­dá­ním)
SVČ
Cvi­če­ní reha­bi­li­tač­ní *neo­me­ze­noV. Novot­ná1. sku­pi­na:
ÚT 15:00 - 16:00
2. sku­pi­na:
ÚT 16:00 - 17:00
650,- KčSVČ
Cvi­če­ní seni­o­rů *neo­me­ze­noM. Horá­ko­váPO 9:00 - 10:00,
ČT 9:00 - 10:00
1 200,- KčSVČ
Kurz ang­lic­ké­ho jazy­ka
pro začá­teč­ní­ky
neo­me­ze­noJ. HadamPO 17:00 - 18:002 500,- KčSVČ
Kurz ang­lic­ké­ho jazy­ka
pro mír­ně pokro­či­lé
neo­me­ze­noJ. HadamPO 18:05 - 19:052 500,- KčSVČ
Kurz němec­ké­ho jazy­ka
- indi­vi­du­ál­ní **
neo­me­ze­noH. Kunet­ko­vádle doho­dy250,- Kč / 90 min.SVČ

Návrat na začá­tek