Kontakty

funk­cejmé­notele­fonemail
ředi­tel­kaIng. Jana Kašpárková602 540 685kasparkova@svclipnik.cz
zástup­ce a ekonomPet­ra Zimmerová581 771 594zimmerova@svclipnik.cz
mzdo­vá účet­ní, pokladníIng. Hele­na Lukačková581 771 594lukackova@svclipnik.cz
pro­gra­mo­vý pracovníkMgr. Hana Kunetková734 763 571kunetkova@svclipnik.cz
pro­gra­mo­vý pracovník Vero­ni­ka Zimmerová734 763 572vzimmerova@svclipnik.cz
pro­gra­mo­vý pra­cov­ník - KD EchoMarie Šulá­ko­vá739 220 098sulakova@svclipnik.cz
úklid, správ­ce budovEva Bera­no­vá581 771 594beranova@svclipnik.cz
údrž­baLud­vík Jaroš581 771 594jaros@svclipnik.cz
pro­vozář - KD EchoMar­ta Bakešová734 587 706bakesova@svclipnik.cz
úklid, bar - KD EchoRená­ta Růžičková731 053 199ruzickova@svclipnik.cz