Letní příměstské tábory SVČ Lipník nad Bečvou, p. o. I

 • Letní příměstské tábory SVČ Lipník nad Bečvou reg. číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007893

  Projekt je realizován v období od 1.1. 2018 do 31.12. 2020 a je určen pracujícím rodičům, rodičům vracejícím se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, rodičům, kteří jsou evidování na Úřadu práce a zaměstnání si hledají nebo studujícím rodičům včetně rekvalifikačních kurzů.

  Klíčové aktivity: Příměstské tábory zajišťující péči o děti předškolního a školního věku o letních prázdninách. Jedná se o příměstské tábory Střediska volného času v Lipníku nad Bečvou. Tábory probíhají ve všední den, tedy tehdy, kdy jsou rodiče dětí v zaměstnání a potřebují zajistit péči o děti. Aktivita začíná vhodným výběrem pečujících osob a nákupu potřebného materiálního vybavení táborů. Vybavení souvisí s celodenní péčí o děti a zajištěním kvalitního programu. Program tábora je sestaven na základě potřeb dětí a zahrnuje různorodé aktivity – soutěže, hry, poznávací, hudební, pohybové a výtvarné činnosti, odpočinek, pobyt venku, promítání filmů apod. O děti se starají pečující osoby, které připravují programovou náplň, mají nad dětmi dohled a řeší případné výchovné problémy.

  Pokud chcete být začleněni do tohoto projektu a využít dotovanou cenu tábora, vaše trvalé bydliště se musí nacházet v některé z 32 obcích spolku MAS Moravská brána, z.s.

  Do projektu mohou být začleněni i rodiče dětí, kteří mají pracovní vazbu na MAS Moravská brána, z. s.. To znamená, že trvalé bydliště mají jinde, ale v některé z 32 obcí spolku MAS Moravská brána, z. s. pracují. 

  MAS Moravská brána, z. s. je zapsaný spolek, který působí v jihovýchodním cípu Olomouckého kraje, mezi městy Přerov a Hranice, na území tří mikroregionů Lipensko, Pobečví a Záhoří-Helfštýn. Jedná se o celistvé území 32 obcí s přirozeným centrem, městem Lipníkem nad Bečvou. Podrobný seznam obcí naleznete ZDE

  Pro začlenění do projektu jsou potřebné tyto dokumenty:

  Podepsaná přihláška na tábor – nejlépe oběma rodiči.

  Musí být originál. Ke stažení ZDE.

  Potvrzení o zaměstnání či evidenci na ÚP od obou rodičů.

  Musí být originál a potvrzení nesmí být starší dvou měsíců než je datum zahájení tábora. Vypisuje se jednou za léto.

  Potvrzení ke stažení zde:

  Pokud je rodič zaměstnancem, potvrzení získá na mzdové účtárně.

  Osoba OSVČ si nechá na OSSZ potvrdit, že má uhrazené sociální pojištění, ke stažení ZDE

  Pokud je dítě ve výlučné péči jednoho z rodičů, přinese rodič čestné prohlášení. Formulář ke stažení ZDE.

  Monitorovací list od obou rodičů

  Musí být originál. Monitorovací list stačí vypsat jednou za celé léto, i když dítě navštíví více táborů.

  Smlouva o poskytování služeb péče o děti

  Vypisuje se jednou na celé léto, jen se zaškrtne počet táborů.