Výroční zprávy, poskytování informací, rozpočty

  • Výroč­ní zprá­va za rok 2016 ke sta­že­ní ZDE
  • Výroč­ní zprá­va za rok 2015 ke sta­že­ní ZDE
  • Výroč­ní zprá­va za rok 2014 ke sta­že­ní ZDE
  • Výroč­ní zprá­va za rok 2013 ke sta­že­ní ZDE

  • Poskyt­nu­tí infor­ma­cí dle záko­na č. 106-1999Sb. - výroč­ní zprá­va 2016 ZDE