Trhy

  • PŘIHLÁŠKA: elektronický formulář k plnění oznamovací povinnosti k užívání veřejného prostranství a návratka ke stažení ZDE

Vánoční jarmark

Termín:  16.12.2022

Uzávěrka přihlášek 1.11.2022.

Přihlášky zaslat vyplněné zpět na adresu hurtova@svclipnik.cz nebo na svc@svclipnik.cz