Trhy

  • elektronický formulář k plnění oznamovací povinnosti k užívání veřejného prostranství a návratku ke stažení ZDE

Vánočný jarmark

Termín: 15. 12. 2017

Přihlášky (ke stažení ZDEmusí být zaslány na SVČ Lipník nad Bečvou nejpozději do 31.10.2017.

Vybraným prodejcům bude nejpozději do 16. 11. 2017 sděleno číslo účtu, variabilní a specifický symbol. PLATBY MUSÍ BÝT uhrazeny do 30. 11. 2017 a to bezhotovostně (převodem na účet, vkladem na účet nebo složenkou, tak aby k 1. 12. byly již na účtu Městského úřadu. Později zaslané platby již nemohou být zařazeny.) Na jejich základě bude zpracováno rozmístění stánků.

Pokud prodejci nedostanou zprávu o jejich zařazení do 16. 11. 2017, na akci nebyli vybráni.