Propozice k soutěžím

V prů­bě­hu roku zde nalez­ne­te pod­kla­dy k růz­ným sou­tě­žím: