Propozice k soutěžím

V prů­bě­hu roku zde nalez­ne­te pod­kla­dy k růz­ným sou­tě­žím.


Lipenská hvězda

Taneč­ní sou­těž Lipen­ská hvězda se v letoš­ním roce (2017) neko­ná.


Vánoční pohár

Ama­ter­ská lezec­ká sou­těž v boul­de­rin­gu se bude konat 5. 12. 2017 od 8.00 hodin.