Hlídání dětí

Vaše děti rádi pohlídáme v herně Stonožky ve středy od 9:00 do 10:00 hodin, kdy maminky mohou protáhnout a zpevnit své tělo s Petrou Zimmerovou při Kondičním cvičení

Nebo ve středu v čase od 10:30 do 11:15, kdy probíhá Cvičení pro těhotné.