Galerie Konírna


Úvod

konirna-01

Galerie Konírna se nachází v pravém (západním) hospodářském křídle zámku v budově bývalé konírny pod střešní zahradou.
Majitelem objektu je město Lipník nad Bečvou.
Přístup do galerie je možný přes atrium na západní straně, do kterého se vchází kovanou brankou ze zámeckého parku za schody na střešní zahradu.

V přízemí galerie je k dispozici velký výstavní sál – citlivě upravený rozlehlý prostor industriálního rázu, který je vybaven kvalitním galerijním mobiliářem a skýtá výborné podmínky pro špičkové umělecké expozice.

Nad hlavním sálem se využívá menší výstavní prostor Na Patře, vhodný pro komorní výstavy, instalace subtilnějších exponátů či panelové expozice.

Uzavřený venkovní prostor atria galerie na západní straně objektu nabízí příjemné posezení a možnost instalace větších exteriérových objektů.

Historie objektu

5227Hospodářská křídla zámku dle dochované ikonografie vznikla současně s výstavbou hlavní zámecké budovy nebo krátce po ní – nejpozději k datu přenesení správy panství z Helfštýna do Lipníka v r. 1626. Písemné záznamy z konce 18. století uvádějí, že v pravém (západním) křídle byly maštale pro koně a byty kočích. V roce 1830 se v odhadech moravských panství uvádějí v západním křídle koňské stáje zaklenuté z jedné poloviny a z druhé poloviny plochostropé.
V 60. letech 19. století zámek radikálně pseudobarokně a pseudoempírově přestavěla majitelka panství Gabriela z Dietrichštejna, provdaná Hatzfeld-Wildenburg.
V r. 1869 je v popisu budov kvůli pojištění zapsán zámek, pravé a levé hospodářské křídlo. U pravého hospodářského křídla je podrobně uvedena zámecká terasa železobetonová s koňskou stájí a kočárovnou.
Na střeše konírny se nachází unikátní střešní zahrada. Již z r. 1863 pochází první skica tužkou, na níž stavitel Josef Zürke navrhl vybudování terasy nad budovou koňských stájí.
Tak vznikla technicky zajímavá a dodnes originální střešní zahrada, nejstarší v zemích severně od Alp, nejstarší na území České republiky. Rozloha zahrady je cca 600 m².

Rekonstrukce

Rekonstrukce západního hospodářského křídla zámku probíhala od března roku 2009 do dubna 2010 a její celkové náklady se vyhouply na 22 mil. korun. Městu pomohla dotace z ROP Střední Morava ve výši cca 16 mil. korun.
Opravený objekt byl slavnostně předán veřejnosti k užívání 30. června 2010.

Logo

Od jara roku 2010 zdobí prostor zámeckého nádvoří kovaná plastika KŮŇ uměleckého kováře Pavla Tasovského. Jedná se o nejoblíbenější exponát 5. ročníku exteriérové výstavy kovářského umění v Lipníku n. B. Kov ve městě. Na četná přání obyvatel město tuto plastiku po skončení výstavy zakoupilo a umístilo před objekt bývalé zámecké konírny. Interaktivní kinetické umělecké dílo si obyvatelé oblíbili.  Plastika se dokonce stala symbolem Konírny a ústředním motivem grafického loga, jehož autorem je Ing. arch. Ladislav Palko (do elektronické podoby jej převedl grafik Roman Witasek a mírnou úpravou s novým logem SVČ jej sjednotila Ing. arch. Kristýna Franková).


Aktuální výstavy

Ženy v odstínech šedi

Tento zajímavý název má výstava, která se uskuteční v galerii Konírna v Lipníku nad Bečvou. Je to letošní první expozice, kterou můžeme v těchto prostorách shlédnout. A na co se můžete těšit?

Tato fotografická výstava mapuje tvorbu dvou žen, dvou výrazných osobností fotografické scény přerovského regionu Zuzany Štolcové a Ivety Juchelkové.  Autorky jsou známé svým originálním přístupem a pojetím své tvorby. Vystavené fotografie budou oslavovat ženské tělo, ale i zároveň ducha.  Na fotografiích se totiž budou prezentovat dva odlišné ženské světy…. Prvním z nich je svět žen, které pod rouchem zasvětily většinu svého života Bohu a pomoci bližním. Druhý svět bude plný žen, které se rozhodly odhodit nejen svůj šat, ale především stud a poodhalit křivky svého nahého těla. Výstava tedy umožňuje návštěvníkovi nahlédnout na vnitřní i vnější krásu žen, která je často ukryta pod nánosy šedi všedních dnů…

Slavnostní vernisáž této výstavy proběhne ve čtvrtek 11. června od 17:00 hodin.

Výstava bude k prohlédnutí od pátku 12. června až do neděle 30. srpna. Otevírací hodiny vždy od úterý do pátku v čase od 11:30 do 16:00 hodin, o víkendu pak v čase od 11:00 do 17:00 hodin.

A po prohlídce galerie si můžete zajít na dobrou kávu a něco sladkého do přilehlé kavárny Konírna, která má také otevřeno od úterý do neděle, a to v čase od 11:00 hodin do 20:00 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu.


Adresa a kontakt

Bratrská 358

75131 Lipník nad Bečvou

Galerii Konírna najdete v areálu zámeckého parku, kam lze dojít z ulice Bratrská. Konají se zde vernisáže, výstavy, ale i besedy nebo koncerty.