19. roč­ník ama­tér­ské lezec­ké sou­tě­že pro žáky základ­ních a střed­ných škol. POZOR - kapa­ci­ta pro sou­tě­ží­cí napl­ně­na!