Kon­cert Pav­la Nová­ka, žeh­ná­ní advent­ní­ho věn­ce, zapá­le­ní prv­ní sví­ce a slav­nost­ní roz­sví­ce­ní vánoč­ní­ho stro­mu. Vánoč­ní strom a prv­ní sví­ci roz­sví­tí­me s Pavlem Nová­kem. Dru­há a tře­tí se na advent­ním věn­ci roz­ho­ří s kon­cer­ty dětí