Křeslo pro hosta

O pořadu

Středisko volného času připravuje pod záštitou senátorky RNDr. Jitky Seitlové nový pořad Křeslo pro hosta, kde budou představeny současné osobnosti, naši Lipeňáci, na které můžeme být právem jako na své spoluobčany pyšní. Jsou různé oblasti – umění, hudba, politika, věda, cestování, školství, armáda, obchod, služby, psaní, výzkum – to jen pro příklad, jak široká škála to může být. Už vás někdo z vaší rodiny nebo okolí napadl? Neradi bychom na někoho, kdo si zaslouží být usazen do Křesla a představit se nám, zapomněli. S návrhy současných osobností se obracejte na ředitelku SVČ, Ing. Janu Kašpárkovou, případně paní Mgr. Jarmilu Musilovou. (zdroj: J. Musilová, Lipenské listy č. 5, roč. XXI)

Do prvního pořadu Křeslo pro hosta usedne v pondělí  27.5.2019 v 17 hodin RNDr. Josef Rychtar (* 10.10.1959). Narodil se na Valašsku v Čeladné, v Lipníku bydlel od svých 3 let, kde vychodil základní školu. V Lipníku také hrál 4 roky v městském orchestru. Středoškolské vzdělání získal na gymnáziu v Hranicích. Jeho alma mater je Přírodovědná fakulta Univerzity Karlovy, kde vystudoval obor užitá geofyzika a získal titul doktora přírodních věd. 10 let pak v tomto oboru pracoval v podniku Geofyzika v Brně, s níž se jako geofyzik zúčastnil expedice do Sýrie, kde v roce 1988 prováděl v tamních horách geologicko-geofyzikální průzkum. V roce 1992 byl jako specialista pozván kuvajtskou vládou, aby  pomohl rekonstruovat válkou rozvrácenou zemi po irácké okupaci. V roce 1993 nastoupil na Ministerstvo zahraničních věcí a o tři roky později se vrátil zpět do Kuvajtu, tentokrát ve funkci mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky. Po 5 letech se přesunul v téže pozici do Kolumbie a po dalších 5 letech pracoval 3 roky v pražském ústředí jako ředitel odboru Blízkého východu a Afriky. V roce 2009 byl vyslán jako velvyslanec na Filipíny a odtud se v roce 2014 přesunul řídit ambasádu v Chile. Tuto misi ukončil před půl rokem a nyní pracuje v analytickém odboru Ministra zahraničních věcí. Kromě výše uvedených zemí zastupoval Českou republiku jako velvyslanec ještě v Kataru, Ekvádoru, Bolívii, Palau, Mikronésii, Marshallových ostrovech a Nauru.