Smutný osud lipenských Židů

 Lipník nad Bečvou býval významným židovským městem. Existovala zde po staletí jedna z největších a nejvýznamnějších komunit na Moravě. Nejstarší písemná zmínka o židovském osídlení v Lipníku se vztahuje k roku 1412 – maxima svého počtu dosáhla židovská obec v roce 1857, žilo zde 1678 Židů, což tehdy znamenalo 30 % všech obyvatel města. Lipník byl v té době pátým největším židovským sídlištěm na Moravě.

O necelých sto let později přišel nacismus, genocida, holokaust. Židovští obyvatelé našeho města byli za II. světové války postupně zatýkáni a ještě před organizovanými transporty zavražděni v různých koncentračních táborech (Bedřich Berger, Osvětim 12. 7. 1941, 47 let,   Arnošt Blumenthal, Mauthausen 17. 10. 1941, 46 let,   Maxmilián Ebel, Osvětim 25. 2. 1942, 49 let,   Josef Grünbaum, Buchenvald 26. 4. 1941, 63 let,   Josefa Grünbaumová, Osvětim 11. 11. 1942, 53 let,   Arthur Munk, Osvětim 25. 8. 1941, 43 let,   Pavel Reder, 11. 12. 1941, 49 let,   Frieda Rederová, Osvětim 1. 12. 1942, 50 let,   Julius Schwarz, Mauthausen 10. 6. 1941, 66 let,   Richard Tramer, Osvětim 8. 11. 1942, 34 let).

Dvěma transporty 22. a 29. června 1942  bylo 145 lipenských Židů deportováno ze sběrného střediska v Olomouci do Terezína, odtud později nastoupili na poslední cestu do koncentračních táborů Treblinka, Malý Trostinec, Osvětim,  Raasika,  Dachau, Baranoviči. Přežili pouze tři lidé – pan Emil Schreiber, jeho syn Jiří a paní Anneliese Rederová, provdaná Salamon. Dnes již nežije nikdo z nich.

Připomeňme si všech 142 spoluobčanů, kteří tehdy z našeho města, označeni Davidovou hvězdou, odjeli a už se nikdy nevrátili. Číslem v závorce za jejich jménem je vyjádřen věk v čase smrti:

Aufrichtová Františka (76), Becková Pavla (60), Berger Adolf (29), Ing. Berger Walter (53), Bergerová Eliška (38), Bergerová Eliška (57), Bergerová Ruth (17), Bergerová Terezie (55), Bernardová Pavla (61), Blumenthalová Berta (78), Brodman Arnošt (5), Brodman Jan (42), Brodman Karel (7), Brodmanová Jindřiška (42), Burstein Max (83), Bursteinová Otýlie (68), Dam Nathan (53), Drucker Ervin (22), Drucker Heřman (59), Drucker Oskar (18), Drucker Walter (20), Druckerová Ida (59), Ebelová Ella (40), Ebelová Růžena (18), Engel Milan (5), Engel Otto (34), Engelová Herta (32), Feldmann Julius (70), Feldmannová Josefa (68), Fischer Ervin (31), Fischerová Anna (28), Fischerová Ludvika (63), Fischerová Růžena (66), Freundová Berta (77), Ing. Fried Hanuš (55), Friedová Klára (48), Fritscherová Alžběta (28), Fuchs Vítězslav (67), Groag Jindřich (69), Groagová Anna (88), Grünbaum Arnošt (38), Grünbaum Emanuel (46), Grünbaum Fery (12), Grünbaum Hanuš (1), Grünbaum Hugo (5), Grünbaum Josef (21), Grünbaum Kurt (20), Grünbaum Markus (78), Grünbaum Vilém (40), Grünbaumová Alžběta (37), Grümbaumová Bety (73), Grünbaumová Františka (39), Ing. Grünbauer Alois (88), Grünbauerová Malvína (65), Güntherová Terezie (49), Heitlinger Adolf (64), Heitlingerová Luisa (58), Hillelová Sára (72), Himmler Pavel (46), Himmler Zikmund (78), Himmlerová Arnoštka (67), Himmlerová Augusta (85), Himmlerová Helga (14), Himmlerová Jana (43), Hübschová Anna (48), Huppertová Tina (69), Kohnová Františka (71), Kohnová Laura (69), Kohnová Luisa (62), Kolbová Zdeňka (20), Kolichová Helena (31), Krallová Celestýna (75), Kurzová Berta (66), Ledererová Hermína (72), Ing. Lipner Bedřich (52), Lipnerová Ilona (45), Lustigová Elsa (45), Masařík Alfred (48), Masaříková Stela (42), Mayer Otto (40), Mayerová Rudolfina (70), Morgensternová Matylda (80), Munková Hermína (71), Neumannová Ruth (40), Neumannová Věra (5), Parzerová Helena (55), Pretzner Armin (22), Pretzner Emil (60), Pretzner Vítězslav (55), Pretznerová Emilie (47), Pretznerová Jana (18), Pretznerová Olga (44), Priefová Frída (59), Reder Ota (18), Reichmann Vilém (61), Rosenzweigová Arnoštka (75), Rosenzweigová Lilli (50), Scharf Jindřich (84), Scharfová Kateřina (79), Schön Karel (40), Schönbecková Regina (84), Schönová Ruth (6), Schönová  Stella (38), Schranková Marie (64), Schreiber Petr (9), Schreiberová Zdenka (42), Schrötter Adolf (69), Schrötterová Pavla (81), Schrottmannová Berta (67), Schrottmannová Kamila (71), JUDr. Sim Rudolf (57), Simová Bedřiška (54), Singer Frank (8), Ing. Singer Julius (39), Singerová Gerda (32), Spitzer Alois (48), Spitzerová Hermína (76), Spitzkopfová Augusta (75), Stefanská Cecilie (37), Stefanský Emanuel (28), Stefanský Samuel (62), Tauber Karel (69), Tauber Mořic (90), Tauberová Anna (69), Tauberová Marie (61), JUDr. Tramer Erich (31), Tramer Ludvík (46), Tramerová Alice (18), Tramerová Berta (57), Tramerová Gizela (43), Vogelová Růžena (59), Wasservogel Emil (58), Wasservogelová Ella (55), Wechsbergová Anna (53), Weinberger Bedřich (30), Weinberger Jan (30), Weinbergerová Líza (20), Weinbergerová Sidonie (58), Wernerová Malvina (73), Wollmannová Růžena (41), Wollmannová Terezie (39), Zerkowitzová Anna (70).

Nepochopitelná zlovůle nacistických fanatiků se snažila z národnostní mapy lidstva vymazat celé jedno etnikum. Důležitá židovská kapitola lipenských dějin však nesmí vymizet z paměti dalších generací. Proto byly počátkem 90. let opraveny oba židovské hřbitovy, proto byla v červnu roku 2010 odhalena kovová plastika Lukáše Dvorského  Memento, proto studenti našeho gymnázia už několik let pod vedením svých pedagogů pracují na projektu Zmizelí sousedé a věnují se židovské historii města, protože právě v paměti nejmladší generace je skryta naděje, že se hrůzy holokaustu nebudou nikdy opakovat.

Jarmila Musilová, kronikářka

Lipník se v dubnu připojí k připomínce židovských obětí Jom ha šoa

Kinokavárna Život je krásný