Hledání smyslu lidského života s psychoterapeutem Pavlem Kalpakcisem

Jak žít smysluplný život? Jaké základní lidské hodnoty jsou pro život důležité? Jak se vyhnout depresím, stresu, vzteku a nespokojenosti a jak dosáhnout opravdového štěstí? Na všechny tyto otázky budou společně hledat odpovědi účastníci besedy s psychoterapeutem Pavlem Kalpakcisem v pondělí 16. dubna v kavárně KD Echo v 16.30 hodin. Zabývat se bude i otázkou sebehodnoty, sebevědomí a svobodné vůle. Členové akademie mají vstup na přednášku zdarma, ostatní zaplatí 50 korun.

Kdo je Pavel Kalpakcis?

V průběhu let pracoval v mnoha oborech pomáhajících profesí – v nemocnici, v ústavu sociální péče pro osoby s mentálním postižením, v terapeutické komunitě pro drogově závislé. V současnosti působí jako psychoterapeut a pedagog, lektor v oblasti vzdělávání pedagogů a pracovníků v sociálních službách (více www.velkyvuz-server.cz), zabývá se rovněž prevencí sociálně – patologických jevů u dětí. Ve své terapeutické praxi vychází také z LOGOTERAPIE, psychoterapeutické metody, která se snaží pomoci lidem v těžkých životních situacích. Na toto téma také přednáší. Ve svých přednáškách vychází z osobních zkušeností s klienty, se kterými v průběhu mnoha let pracoval.

Více zde: https://www.poradna-psychoterapie.eu/o-nas/