V kostele sv. Františka se uskuteční koncert kněžské gregoriánské scholy

Během letošního adventního období vystoupí se svým programem u sv. Františka kněžská gregoriánská schola. Stane se to v sobotu 16. prosince před třetí nedělí adventní, koncert začne 17 hodin. Vystoupení je umožněno díky grantu Města Lipník nad Bečvou, vstupné je dobrovolné. Organizátor Pavel Tomáš položil uměleckému vedoucímu souboru P. Aleši Písařovicovi několik otázek.

Přibližte nám, co to znamená gregoriánská schola?

Gregoriánský chorál je jednohlasý latinský zpěv bez doprovodu nástrojů užívaný při obřadech římskokatolické církve. Podle tradice název „gregoriánský“ pochází od jména papeže Řehoře Velikého (kolem 540-604), který dosavadní existující církevní zpěvy uspořádal. Jedná se o nejstarší hudební formu, jež se až dodnes uchovala beze změn. Autoři hudby jsou anonymní a jejich díla v této hudební formě vznikají i v pozdějších dobách až hluboko do středověku.

Noty, ze kterých zpíváte, jsou poněkud jiného tvaru než notový materiál, na nějž jsme zvyklí z hudební školy.

Ano, je to tak. Původně se zpěv chorálu tradoval pouze prostřednictvím paměti. Mniši, kteří byli především nositeli tradice chorálního zpěvu, se učili celé pasáže nazpaměť a trávili tím mnoho času. Zapsaný byl pouze text, melodie se musela učit. Posléze došlo k tomu, že se nad text začaly zapisovat značky vyjadřující, nebo spíše imitující pohyb ruky dirigenta při zpěvu. Jednalo se o tzv. neumy. Až Guido z Arezza vynalezl čtyřlinkový notový systém, kde bylo možno zapisovat také výšky tónů a odtud vznikla tzv. kvadrátní notace, která se používá při zpěvu chorálu dodnes.

A jak vzniklo vaše hudební seskupení?

Kněžská schola se začala formovat v arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci v letech 2006–2009. Prvotní iniciativa přichází prostřednictvím několika jednotlivců z řad bohoslovců (dnes již kněží) a souvisí s nácvikem chorálních zpěvů na latinské bohoslužby sloužené pravidelně každý týden v seminární kapli sv. Cyrila a Metoděje.

Od roku 2010 zpívá schola také mimo oficiální akce pořádané kněžským seminářem a jezdí několikrát ročně po farnostech napříč diecézemi celé Moravy (Olomouc, Kroměříž, Zlín, Valašské Klobouky, Kravaře, Ostrava, Hodonín, Opava, Frýdek – Místek, Třebíč aj.). Vznikají tak koncertní hudební pásma se snahou prohloubit povědomí veřejnosti o základech evropské hudební kultury, které tvoří gregoriánský chorál. Členové scholy pocházejí výhradně z řad kněží (případně jáhnů a bohoslovců), jejichž cílem není do všech detailů propracovaná semiologická interpretace gregoriánského chorálu, jako spíše snaha poukázat na jeho duchovní dimenzi skrytou v latinských textech, jež chorální melodie nese a dává v určitém smyslu i teologický výklad.

Členové scholy:

Vojtěch Janšta – administrátor farnosti Bohuslavice u Hlučína
Jaroslav Rašovský – farní vikář v Brně (farnost sv. Jakuba)
Jan Zelenka – farní vikář v Kravařích
Pavel Marek – farní vikář v Ostravě-Porubě
Jakub Vavrečka – farní vikář v Kopřivnici
Jiří Janalík – farní vikář v Brně (farnost při katedrále sv. Petra a Pavla)
Ondřej Talaš – bohoslovec 5. ročníku
Aleš Písařovic – um. vedoucí a farní vikář v Opavě (farnost Nanebevzetí Panny Marie)

Připravil Pavel Tomáš