Hvězdné mapy představí v Echu astronom Karel Trutnovský

Do kavárny Echa přijede v pondělí 13. listopadu astronom Karel Trutnovský z prostějovské hvězdárny. Pro zájemce o astronomii vybral téma o hvězdných mapách. Přednáška začne v 16.30 hodin. Po jejím skončení následuje v případě dobrého počasí pozorování hvězdné oblohy astronomickým dalekohledem. „Prohlédneme si mlhoviny, dvojhvězdy, hvězdokupy a naše putování hvězdnou oblohou zakončíme u vzdálené galaxie,“ slíbil.

Obloha provází lidstvo odjakživa, už asi od chvíle kdy se lidé stali lidmi. Přenesli jsme si na nebesa svá božstva a své mýty, sledovali po tisíciletí pozoruhodné nebeské úkazy. Hvězdy se nám staly kalendářem a kompasem, ale nalezli jsme zde i harmonii, krásu, duchovní útěchu a jednu z mála jistot našeho bytí. Způsob znázornění hvězdné oblohy vypovídal pak o pokročilosti různých lidských kultur, o jejich technické dovednosti a ochotě přijímat nové poznatky i o jejich nahlížení na svět a vesmír jako takový. Hvězdné mapy podávají svědectví o vývoji lidské civilizace během několika posledních tisíciletí. A velice důležitou stopu v oboru hvězdné kartografie zanechali také naši astronomové.