V kavárně Echa se dozvíte o hudebním géniovi Josefu Myslivečkovi

Životu a dílu hudebního skladatele Josefa Myslivečka se bude tentokrát věnovat ve své přednášce 11. prosince muzikoložka Martina Havlasová. Beseda i s ukázkou hudby začne v kavárně KD Echo v 16.30 hodin. Mysliveček je považován za nejvýznamnějšího českého skladatele 18. století a důležitého představitele evropské hudby předklasicistického období. Jeho tvorbu vysoce oceňoval i W. A. Mozart, s nímž po seznámení se v italské Bologni udržoval Mysliveček přátelské styky. Narodil se 9. března roku 1737 v Praze jako nejstarší syn v rodině mlynáře (nájemce vltavských Sovových mlýnů). Zemřel v naprosté chudobě v pouhých 44 letech. Jaký byl život tohoto hudebního génia, jehož smrt je stále zahalena rouškou tajemství?