Archeolog v Echu povyprávěl o nálezech v úseku dálnice z Lipníka do Přerova

O tom, jak se asi žilo před více než 3000 lety v okolí Lipníka, přijel do kavárny Echa v pondělí 16. února povyprávět Arkadiusz Tajer z olomouckého Archeologického centra. Vycházel přitom z výzkumu, který archeologové prováděli při stavbě předposledního úseku dálnice D1 z Lipníka do Přerova. Ten je nyní u konce, odborníci teď vyjíždějí už jen do míst, kde se dělají například přeložky plynovodů nebo odvodňovací rýhy tělesa dálnice.

Bádání na trase, které začalo na podzim roku 2011, přineslo řadu pozoruhodných zjištění. „Překvapila nás například významná lokalita u Oseka nad Bečvou, kde se objevilo sídliště ze starší doby bronzové, což je období kolem roku 2100 před n. l. Sídliště přineslo vůbec první důkazy o spojení dvou kultur – únětické s nitranskou. Podobný doklad toho, že se mezi sebou mísili lidé různých kultur, se zatím nikde jinde u nás ani v Evropě najít nepodařilo,“ řekl například Tajer na besedě. Ve vykopávkách se našly figury býka, jako symbolu plodnosti nebo oběti bohům pro lepší úrodu. K těm nejzajímavějším nálezům však podle Tajera patří pohřebiště. „Izolovaný hrob ženy, která ležela skrčená na levém boku s hlavou otočenou k jihu, což je vlastně zvyk nitranského pohřebního rituálu. V zásypu se nacházely také dvě dětské kostry. Jedno dítě u sebe mělo džbánek. Žena pocházela nejspíš z dnešního Polska, u sebe měla měděné jehlice, bronzovou dýku a jantarový náhrdelník,“ uvedl Tajer. Zajímavé jsou rovněž nálezy hrobů v Trnávce. Archeologové jich tu našli celkem 71. „Vyskytují se ve dvou skupinách. Patrné jsou i žlábky kolem hrobů, což značí nějaké mohyly nad hroby,“ vysvětlil. Až na dva, byly hroby neporušené. Uvnitř se nacházely keramické nádoby. Odborníci zkoumali na trase dálničního úseku celkem šestnáct lokalit. Některé stihli probádat během pár dní, jiné jim trvaly déle. Letos je čeká spousta práce na posledním téměř dvoukilometrovém úseku z Přerova do Říkovic.